dokumenty do pobrania 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Prośba o badanie
Informacja przedszkola o dziecku
Informacja szkoły o uczniu
Opinia nauczyciela polonisty o uczniu z zaburzeniami w pisaniu
Oświadczenie informacyjne dla ustawowego przedstawiciela dzieci - uczniów korzystających z usług Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rydzynie
Wniosek o wydanie orzeczenia
Zaświadczenie lekarskie - Dotyczy wydania orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania
Zaświadczenie lekarskie - Dotyczy wydania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju
Zaświadczenie lekarskie - Dotyczy wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
Zaświadczenie lekarskie - Dotyczy wydania orzeczenia o potrzebie rocznego indywidualnego przygotowania przedszkolnego
Prośba o przekazanie dokumentów
Zaświadczenie lekarskie - Dotyczy wydania orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
Informacja o uczniu zgłoszonym do poradni w celu diagnozy pod kątem zdolności

 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna     
Plac Zamkowy 2
    
      64-130 Rydzyna     
tel.
655 38 00 55     
e-mail:
powiatowapppleszno@onet.pl     

 

projekt i wykonanie IMAGO