propozycje do pracy
 

 

PROPOZYCJE DO PRACY - dzieci lękliwe

 Wychowanie lękliwego dziecka
 Postępowanie z dzieckiem lękliwym
PROPOZYCJE DO PRACY - dzieci nadpobudliwe

Jak postępować z dzieckiem nadpobudliwym  psychoruchowo
Nadpobudliwość u dzieci
Wskazówki do postępowania z dzieckiem nadpobudliwym
PROPOZYCJE DO PRACY - dzieci jąkające się

Zalecenia dla rodziców dziecka jąkającego się
 Nauczycielu dziecka jąkającego się
PROPOZYCJE DO PRACY - dzieci leworęczne

Program pracy z dzieckiem leworęcznym
 Zasady postępowania z dzieckiem leworęcznym
PROPOZYCJE DO PRACY - dzieci dyslektyczne

Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu
Dla starszych uczniów - tygodniowe ćwiczenia pisowni
Dyktando w 10 punktach
Praca z dzieckiem dyslektycznym dla nauczycieli
Propozycje ćwiczeń kształtujących prawidłową orientację przestrzenną
Przykładowe ćwiczenia percepcji wzrokowej
Przykłady ćwiczeń rozwijających sprawność manualną i grafomotoryczną
Przykłady ćwiczeń usprawniających analizę i syntezę słuchową
Przykłady ćwiczeń usprawniających motorykę dłoni
Przykłady ćwiczeń usprawniających percepcję wzrokową
Rozwijanie percepcji słuchowej
 

Tygodniowe ćwiczenia poprawnej pisowni

Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna     
Plac Zamkowy 2
    
      64-130 Rydzyna     
tel.
655 38 00 55     
e-mail:
powiatowapppleszno@onet.pl     

 

projekt i wykonanie IMAGO