oferta pomocy
 

 

Forma realizacji Dla kogo Temat Prowadzący
Diagnoza psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna, zawodowa Dzieci i młodzież - przedszkola , szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne Diagnoza dzieci
z różnymi trudnościami
w nabywaniu wiadomości i umiejętności szkolnych, dzieci z wadami wymowy, badanie preferencji zawodowych
Psycholodzy, pedagodzy, logopeda pracujący w Poradni doradca zawodowy
Badania
przesiewowe
Uczniowie kl. I - III Badania pod kątem ryzyka dysleksji Pedagodzy pracujący
w Poradni
w porozumieniu
z pedagogami szkolnymi
Terapia
logopedyczna
Dzieci Indywidualna terapia logopedyczna dla dzieci
z opóźnieniem
i zaburzeniami rozwoju mowy oraz wadami wymowy
Iwona Lasota - Bartkowiak
Prelekcja Dla rodziców
i nauczycieli
Profilaktyka wad wymowy Iwona Lasota - Bartkowiak
Prelekcja Dla rodziców
i nauczycieli
Norma rozwojowa mowy dziecka od 3 do 7 roku życia Iwona Lasota - Bartkowiak
Terapia psychologiczna Dzieci i młodzież Indywidualna terapia psychologiczna
dla uczniów
z problemami emocjonalnymi
Psycholodzy
Terapia pedagogiczna Dzieci i młodzież Indywidualna terapia pedagogiczna dla uczniów
z deficytami rozwojowymi
i specyficznymi trudnościami
w czytaniu i pisaniu (dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia)
Pedagodzy
Zajęcia
warsztatowe
Dla dzieci przedszkolnych
/5 latków/
Przyjazna zabawa to dobra sprawa. Dorota Starżyk -Buczek
Marzena Nowocińska
Izabela Nowak
Zajęcia
warsztatowe
Uczniowie klas
I szkół podstawowych
“Moja klasa jest o.k.” – warsztaty integrujące grupę Dorota Starżyk -Buczek
Marzena Nowocińska
Izabela Nowak
Zajęcia
warsztatowe
Uczniowie klas VII „Bez telefonu zginę…” – warsztaty profilaktyki uzależnień. Dorota Starżyk -Buczek
Marzena Nowocińska
Izabela Nowak
Konkurs plastyczny - II edycja
/po ogłoszeniu konkursu/
Uczniowie klasy VI szkół podstawowych powiatu „Bądźmy bezpieczni w sieci” Marzena Nowocińska
Beata Ciesielska
Zajęcia
warsztatowe
Uczniowie klas VI "3..2..1..Internet” – warsztaty
o cyberprzemoc
Dorota Starżyk -Buczek
Marzena Nowocińska
Izabela Nowak
Pogadanka zawodoznawcza po badaniach preferencji zawodowych Uczniowie
kl. III gimnazjum
„Wybór szkoły, zawodu - i co dalej?” Doradcy zawodowi
Porady
i konsultacje
Nauczyciele, pedagodzy szkół Dotyczące różnych problemów szkolnych. Specjaliści Poradni /
w godzinach pracy specjalistów po zgłoszeniu telefonicznym/
Konferencja Pedagodzy szkół gimnazjalnych, pełniący funkcję doradców zawodowych Oferta szkół ponadgimnazjalnych Doradcy zawodowi PPPP w Rydzynie i doradca zawodowy PPP w Lesznie
Szkoła dla Rodziców
i
Wychowawców
Nauczyciele Wychowawcy Rodzice Nabywanie
i doskonalenie umiejętności wychowawczych
Dorota Starżyk -Buczek Izabela Nowak
Zajęcia warsztatowe Uczniowie Klasy VI „Razem można więcej” – zajęcia integrujące zespół klasowy Beata Ciesielska
Lucyna Kurpisz
Zajęcia warsztatowe Uczniowie GIMNAZJUM „Zgrany zespół” - warsztaty integrujące zespół klasowy dla uczniów klas gimnazjalnych Beata Ciesielska
Lucyna Kurpisz
Prelekcja na terenie poradni Spotkanie dla rodziców „Moje dziecko i gry komputerowe oraz internet- co grozi dziecku ? Beata Ciesielska
Lucyna Kurpisz
Grupa terapeutyczna (program własny) Uczniowie szkoły podstawowej „nie-ŚMIAŁO!”
Zajęcia terapeutyczne dla dzieci nieśmiałych
i z mutyzmem selektywnym
Beata Ciesielska
Lucyna Kurpisz
Dyżury doradczo – konsultacyjne na terenie poradni Porady, konsultacje, wspomaganie, pomoc merytoryczna i metodyczna Mutyzm selektywny 1 x w miesiącu w godz. od 15.00 – 17.30 /informacja o dyżurze na stronie www.powiatowapppleszno.pl/

Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna     
Plac Zamkowy 2
    
      64-130 Rydzyna     
tel.
655 38 00 55     
e-mail:
powiatowapppleszno@onet.pl     

 

projekt i wykonanie IMAGO