oferta pomocy 

 

OFERTA SZKOLENIOWA PPP - ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW
Temat  
1. Jak się uczyć?(dla uczniów klas IV szkoły podstawowej)  
2. Jak być asertywnym? (dla uczniów klas VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum)  
3. Trening twórczego myślenia (dla uczniów klas VI szkoły podstawowej)  
4. Jak sobie radzić ze stresem?(dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej i III gimnazjum)  
5. Zajęcia integrujące zespół klasowy (dla uczniów klas I gimnazjum i I szkoły      ponadgimnazjalnej)  
6. Warsztaty z komunikacji interpersonalnej dla uczniów klas II-VI szkoły podstawowej , II gimnazjum i II ponadgimnazjalnej  

7. Planowanie kariery zawodowej (doradztwo zawodowe)

8. Diagnoza preferencji zawodowych dla uczniów klas III gimnazjum

9. Spotkania zawodoznawcze dla uczniów klas III gimnazjum

10. Moje mocne strony- zajęcia warsztatowe dla uczniów klasy II gimnazjum

11. Agresja i przemoc w szkole-jak sobie z nią radzić? (warsztaty dla uczniów zagrożonych przemocą)

12. Emocje na wodzy-radzę sobie z niepowodzeniami szkolnymi (dla uczniów 6-letnich objętych edukacją szkolną)

13. Dziecko z mutyzmem wybiórczym w przedszkolu-praca z dzieckiem z trudnościami w komunikacji

14. Emocje na wodzy-dla 6 latków

15. Zajęcia integrujące zespół klasowy

16. "Mapa myśli" czyli jak skutecznie się uczyć

17. Wybór szkoły, zawodu- i co dalej?

18 Zaburzenia odzywiania

19. Cyberprzemoc

20. Jak nieagresywnie rozwiązywać konflikty

 

 

OFERTA SZKOLENIOWA PPP - ZAJĘCIA DLA RODZICÓW i NAUCZYCIELI
Temat  
1. Szkoła dla Rodzicó i Wychowawców  
 2. Norma rozwojowa mowy od 0 do 7 r. ż  
 3. Profilaktyka wad wymowy  

4. Symptomy dysleksji rozwojowej- co powinno niepokoić?

5. Wybór szkoły-porady

6. Problem dopalaczy

7. Jak pomóc dziecku z mutyzmem. Praca z dzieckiem z trudnościami komunikacyjnymi w szkole

8. Problemy szkolne.

 

 

 

 
   
   

 

REALIZACJA INNYCH ZAJĘĆ W ZALEŻNOŚCI OD ZAPOTRZEBOWANIA SZKÓŁ I PLACÓWEK

 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna     
Plac Zamkowy 2
    
      64-130 Rydzyna     
tel.
655 38 00 55     
e-mail:
powiatowapppleszno@onet.pl     

 

projekt i wykonanie IMAGO