historia poradni
 

 

NASZE POCZĄTKI

Poradnia powstała w odpowiedzi na głosy wielu osób, które wielokrotnie sygnalizowały potrzebę jej istnienia tylko dla mieszkańców Powiatu Leszczyńskiego. Rada Powiatu Leszczyńskiego 22 czerwca 2010 roku podjęła Uchwałę Nr XXXII/268/10  w sprawie utworzenia Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Wykonanie uchwały powierzyła Zarządowi Powiatu Leszczyńskiego.
Funkcjonowanie Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lesznie rozpoczyna się z dniem 1 lutego 2011 roku, ale jej początki sięgają 1 września 2010 roku. Przez kilka miesięcy trwały prace organizacyjne, które nadzorowała powołana na stanowisko dyrektora  mgr Iwona Lipowy. Pani dyrektor przygotowywała warsztat diagnostyczny dla specjalistów oraz opracowywała potrzebną dokumentację placówki.
Poradnia znajduje się w budynku Leszczyńskiej Delegatury Urzędu Wojewódzkiego przy Placu Kościuszki 4,  w wyremontowanych pomieszczeniach na drugim piętrze.   Terenem działania poradni jest obszar Powiatu Leszczyńskiego, składający się z  7 gmin: Rydzyna, Święciechowa, Lipno, Krzemieniewo, Osieczna, Wijewo, Włoszakowice.
Pierwszą kadrę poradni stanowiło czterech nauczycieli oraz pracownik administracji i główna księgowa :

mgr Natalia Aksamit-Wójcik psycholog
mgr Beata Ciesielska pedagog
mgr Aneta Jęcikowska logopeda
mgr Danuta Baszyńska główna księgowa
Hanna Adamczak specjalista  ds. administracji i kadr

Pierwsze miesiące funkcjonowania poradni, to okres bardzo intensywnej pracy dydaktycznej, poznawania środowiska, dalszego  wyposażania poradni w pomoce, testy oraz ciągłego doskonalenia nauczycieli przygotowujących się do zmian w funkcjonowaniu poradni.

 Obecna kadra specjalistyczna poradni:

 

  1. mgr Izabela Nowak - psycholog
  2. mgr Nathalie Urbaniak - psycholog
  3. mgr Beata Ciesielska - pedagog
  4. mgr Dorota Starżyk-Buczek - pedagog
  5.  mgr Marzena Giera - pedagog/logopeda
  6. mgr Ewa Rosolska - dyrektor

 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna     
Plac Zamkowy 2
    
      64-130 Rydzyna     
tel.
655 38 00 55     
e-mail:
powiatowapppleszno@onet.pl     

 

projekt i wykonanie IMAGO