strona główna
 

 

 

 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

sekretariat czynny:

od poniedziałku do piątku od 07.30 do 15.30

telefon  65 538 00 55

 fax 65 538 00 55

********************************************************************************* 

INFORMACJA, RZECZ BEZCENNA.

 

W Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rydzynie powstała tablica informacyjna, której zadaniem jest pomóc klientom poradni, rodzicom, stającym przed trudnym  wyborem szkoły dla dzieci potrzebujących specjalnego kształcenia. Do wyboru mają Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie, gdzie dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych znajdzie wyjątkowe traktowanie oraz Zespół Szkół Specjalnych w Górznie, które kładzie szczególny nacisk na rehabilitację ruchową uczących się tam dzieci. Prócz wskazań konkretnych rozwiązań rodzic może sięgnąć po ulotkę informacyjną lub posiłkując się Internetem, przyjrzeć się szkołom od wewnątrz. Bliźniacze tablice znajdują się również w Starostwie Powiatowym w Lesznie. Mamy nadzieję, że tablice zdadzą egzamin i ułatwią rodzicom wybór.

 
 
 ********************************************************************************* 
 
Współpraca PPPP w Rydzynie z CWRKDiZ w Lesznie i nowy INFORMATOR
 
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rydzynie nawiązała współpracę z Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie podpisując w dniu 29 stycznia 2019 r. stosowne porozumienie. Na pierwsze efekty współpracy nie trzeba było długo czekać. Już 19 marca podczas konferencji doradców zawodowych do rąk pedagogów trafił „Informator szkolnictwa ponadpodstawowego 2019/2020 – region leszczyński, gostyński, kościański, rawicki”. Został wypracowany dzięki współpracy Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lesznie i Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rydzynie. Poprzednie edycje informatora pokazały, że jest on dużym wsparciem dla doradców zawodowych i pedagogów szkolnych, którzy pomagają swoim uczniom w wyborze drogi życiowej. Przygotowanie publikacji było też znakomitą okazją do spotkania w ramach Klubu Doradców Kariery i szkoleniem „Metodyczne aspekty pracy w zakresie wiedzy zawodoznawczej” poprowadzonym przez dr hab. Małgorzatę Rosalską. 
 
 
 
 
 
 
 

 ********************************************************************************* 

Spotkanie pedagogów w starostwie

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Lesznie z udziałem wicestarosty leszczyńskiego Grzegorza Rusieckiego odbyło się spotkanie pedagogów szkół powiatu leszczyńskiego.

 
Temat spotkania „USKRZYDLIĆ SŁOWA” to tytuł i przesłanie programu profilaktycznego Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rydzynie, który przygotowała dyrektor poradni Ewa Rosolska i zaadresowała go do szkół powiatu leszczyńskiego.
 
Partnerem projektu jest Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie.
 
Wicestarosta Grzegorz Rusiecki zapowiedział realizację programu, wskazał na konieczność pracy nad budowaniem w dzieciach poczucia własnej wartości. Tylko człowiek szanujący sam siebie, uszanuje innych. To początek drogi, która wydaje się najwłaściwszą, by zapobiegać mowie nienawiści.
 
Podczas spotkania pedagogów przedstawicielka Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie Bożena Roszak wygłosiła wykład o roli pochwały w życiu dziecka pt. „Wsparcie na co dzień, o co w tym chodzi”.
 
Zwieńczeniem pracy nad projektem „Uskrzydlić słowa” jest ogłoszony tematyczny konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży. Rozstrzygnięcie konkursu już w maju.
 
 
 
 
 
 ********************************************************************************* 
 
Szanowni Rodzice i Nauczyciele,
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna pragnie systematycznie zapoznawać  Państwa z materiałami do zabaw, zajęć edukacyjnych i pracy z dziećmi. W naszej gablocie znajdziecie Państwo nie tylko najnowsze pozycje różnych wydawnictw, ale również te już dawno sprawdzone. Zachęcamy odwiedzających naszą poradnię do zapoznania się z nimi. Wystarczy zgłosić chęć obejrzenia w sekretariacie poradni. Zapraszamy!

 

 ********************************************************************************* 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informujemy, że od 15.09.2017 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące wydawania opinii i orzeczeń przez Zespoły

Orzekające  poradni i przy składaniu wniosku o wydanie opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju

oraz orzeczeń obowiązują nowe druki (do pobrania w zakładce "druki do pobrania")

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Obowiązek InformacyjnyZgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  ust.  2  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE) 2016/679  z  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu takich  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:•Administratorem   Pani/Pana   danych   osobowych   jest:Powiatowa   Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna w Rydzynie, Plac Zamkowy 2, kod pocztowy 64-130, adres e-mail: powiatowapppleszno@onet.pl, tel.065-538-00-55.•Inspektorem    danych    osobowych    w Powiatowa    Poradnia    Pedagogiczno-Psychologiczna w    Rydzyniejest    Pan Dariusz    Groń,    adres    e-mail: dgron76@gmail.com, tel. 501-542-155.•Przetwarzanie  Pani/Pana  danych  osobowych  będzie  się  odbywać  na  podstawie art.6RODO  i  w  celuwykonania  zadania  realizowanego  w  interesie  publicznym i obowiązku prawnym ciążącym na administratorze.•Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy i podmioty na podstawie   przepisów   prawa   lub   umów   powierzenia   przetwarzania   danych osobowych.•Pani/Pana   dane   osobowe   będą   przechowywane   przez   okresniezbędny   do wykonania realizowanych zadań.•Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania,  usunięcia,  jak  i  również  prawo  do  ograniczenia  ich  przetwarzania/ prawo  do  cofnięcia  zgody,  prawo  do  przenoszenia  danych,  prawo  do  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. •Przysługuje  Pani/Panu  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego,  jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana –narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.•Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

 

 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna     
Plac Zamkowy 2
    
      64-130 Rydzyna     
tel.
655 38 00 55     
e-mail:
powiatowapppleszno@onet.pl     

 

projekt i wykonanie IMAGO