strona główna
 

 

 

DYREKTOR POWIATOWEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W RYDZYNIE

UPRZEJMIE INFORMUJE, IŻ DO KOŃCA LISTOPADA 2019 R.

SEKRETARIAT PORADNI BĘDZIE CZYNNY

W GODZINACH 8.00 - 13.00.

Przepraszamy za utrudnienia.

*********************************************************************************  

Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

sekretariat czynny:

od poniedziałku do piątku od 07.30 do 15.30

telefon  65 538 00 55

 fax 65 538 00 55

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informujemy, że od 15.09.2017 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące wydawania opinii i orzeczeń przez Zespoły

Orzekające  poradni i przy składaniu wniosku o wydanie opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju

oraz orzeczeń obowiązują nowe druki (do pobrania w zakładce "druki do pobrania")

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Obowiązek InformacyjnyZgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  ust.  2  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE) 2016/679  z  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu takich  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:•Administratorem   Pani/Pana   danych   osobowych   jest:Powiatowa   Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna w Rydzynie, Plac Zamkowy 2, kod pocztowy 64-130, adres e-mail: powiatowapppleszno@onet.pl, tel.065-538-00-55.•Inspektorem    danych    osobowych    w Powiatowa    Poradnia    Pedagogiczno-Psychologiczna w    Rydzyniejest    Pan Dariusz    Groń,    adres    e-mail: dgron76@gmail.com, tel. 501-542-155.•Przetwarzanie  Pani/Pana  danych  osobowych  będzie  się  odbywać  na  podstawie art.6RODO  i  w  celuwykonania  zadania  realizowanego  w  interesie  publicznym i obowiązku prawnym ciążącym na administratorze.•Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy i podmioty na podstawie   przepisów   prawa   lub   umów   powierzenia   przetwarzania   danych osobowych.•Pani/Pana   dane   osobowe   będą   przechowywane   przez   okresniezbędny   do wykonania realizowanych zadań.•Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania,  usunięcia,  jak  i  również  prawo  do  ograniczenia  ich  przetwarzania/ prawo  do  cofnięcia  zgody,  prawo  do  przenoszenia  danych,  prawo  do  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. •Przysługuje  Pani/Panu  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego,  jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana –narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.•Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna     
Plac Zamkowy 2
    
      64-130 Rydzyna     
tel.
655 38 00 55     
e-mail:
powiatowapppleszno@onet.pl     

 

projekt i wykonanie IMAGO