strona główna 

 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

sekretariat czynny:

od poniedziałku do piątku od 07.30 do 15.30

telefon  65 538 00 55

 fax 65 538 00 55

 

 

Informujemy, że w dniu 20.01.2017 roku sekretariat PPPP czynny będzie od.7.30 do 13.00.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Niemal 100% dzieci z Zespołem Aspergera przejawia zaburzenia w sferze integracji sensorycznej. Mogą być one bliższe kontinuum nadwrażliwości lub niedowrażliwości na wszystkie bodźce zmysłowe.  Zazwyczaj mają też inteligencję średnią lub powyżej średniej, zwłaszcza w sferze werbalnej, ale brakuje im wysokiego poziomu myślenia i imiejętności rozumowania. Ich wyobrażenia są konkretne, a myślenie abstrakcyjne i umiejętności rozwiązywania problemów-słabe.

     Każde dziecko z zespołem Aspergera ma  zaburzone interakcje i duże trudności w dopasowaniu sie do zasad społecznych. Z reguły jest samotnikiem, nie ma przyjaciół, gdyż nie uświadamia sobie, że w przyjaźni występują pewne subtelne zachowania względem drugiej osoby. Niezwykle trudno nawiązuje też zwykłe relacje koleżeńskie, bo rówieśników odstrasza jego impulsywność oraz dziwaczność.

Cały artykuł znajduje się w styczniowym wydaniu czasopisma "Głos Pedagogiczny". Zachęcamy do lektury.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Informujemy,że najbliższe terminy posiedzenia Zespołu Orzekającego to: 26 styczeń 2017 i 16 luty 2017

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zachęcamydo lektury ciekawego artykułu na temat "Oceniania Kształtującego, czyli edukacji na miarę XX wieku", który zamieszczony jest w nowym numerze (2/3(35/36)/2016) kwartalnika " Doradca Zawodowy". 

Ocenianie kształtujące jest popularyzowane w naszym kraju przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej. Nazywane bywa „ocenianiem pomagającym się uczyć”. W centrum uwagi zostaje postawiony uczeń, z lepszą konkretyzacją określonych zadań do wykonania w procesie uczenia się. Punktem węzłowym oceniania kształtującego jest zmiana patrzenia na cały proces przebiegu nauczania. Ocenianie ma przestać być mniej lub bardziej uciążliwym obowiązkiem, za który odpowiedzialny jest wyłącznie nauczyciel.

Celem nauczania kształtującego jest pomaganie uczniom w uczeniu się, a nie „przerabianie programu”. Ocenianie Kształtujące jest także Nauczaniem Kształtującym.  W procesie nauczania uczeń staje się pełnoprawnym uczestnikiem nauczania. Jest odpowiedzialny za to, co robi, uczy się dla siebie samego. Zawsze jest dokładnie poinformowany, więc wie, na jakim etapie się znajduje, co powinien zmienić i w jakim kierunku zmierza.

 

Ocenianie kształtujące jest jednym z najbardziej obiecującym kierunkiem reformowania oświaty. Istotne jest, aby te wysokie wyniki nauczania osiągali wszyscy uczniowie i jednocześnie nabywali umiejętności „uczenia się jak się uczyć”.

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 

 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna     
Plac Zamkowy 2
    
      64-130 Rydzyna     
tel.
655 38 00 55     
e-mail:
powiatowapppleszno@onet.pl     

 

projekt i wykonanie IMAGO