strona główna 

 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

sekretariat czynny:

od poniedziałku do piątku od 07.30 do 15.30

telefon  65 538 00 55

 fax 65 538 00 55

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Informujemy,że najbliższe terminy posiedzenia Zespołu Orzekającego to:

 8 grudzień 2016 i 12 styczeń 2017

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zachęcamydo lektury ciekawego artykułu na temat "Oceniania Kształtującego, czyli edukacji na miarę XX wieku", który zamieszczony jest w nowym numerze (2/3(35/36)/2016) kwartalnika " Doradca Zawodowy". 

Ocenianie kształtujące jest popularyzowane w naszym kraju przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej. Nazywane bywa „ocenianiem pomagającym się uczyć”. W centrum uwagi zostaje postawiony uczeń, z lepszą konkretyzacją określonych zadań do wykonania w procesie uczenia się. Punktem węzłowym oceniania kształtującego jest zmiana patrzenia na cały proces przebiegu nauczania. Ocenianie ma przestać być mniej lub bardziej uciążliwym obowiązkiem, za który odpowiedzialny jest wyłącznie nauczyciel.

Celem nauczania kształtującego jest pomaganie uczniom w uczeniu się, a nie „przerabianie programu”. Ocenianie Kształtujące jest także Nauczaniem Kształtującym.  W procesie nauczania uczeń staje się pełnoprawnym uczestnikiem nauczania. Jest odpowiedzialny za to, co robi, uczy się dla siebie samego. Zawsze jest dokładnie poinformowany, więc wie, na jakim etapie się znajduje, co powinien zmienić i w jakim kierunku zmierza.

 

Ocenianie kształtujące jest jednym z najbardziej obiecującym kierunkiem reformowania oświaty. Istotne jest, aby te wysokie wyniki nauczania osiągali wszyscy uczniowie i jednocześnie nabywali umiejętności „uczenia się jak się uczyć”.

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 

 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna     
Plac Zamkowy 2
    
      64-130 Rydzyna     
tel.
730 004 248     
e-mail:
powiatowapppleszno@onet.pl     

 

projekt i wykonanie IMAGO