strona główna 

 

 

 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

sekretariat czynny:

od poniedziałku do piątku od 07.30 do 15.30

telefon  65 538 00 55

 fax 65 538 00 55

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informujemy, że kolejne terminy posiedzenia Zespołu Orzekającego PPPP w Rydzynie to 16 luty i 3 marca 2017 roku

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

MUTYZM-o dzieciach, którym głos więźnie w gardle!
Mutyzm definiowany jest jako brak lub ograniczenie mówienia przy zachowaniu rtozumienia mowy oraz możliwości porozumiewania pisemnego, przy czym róźny może być stopień przejawów mutyzmu. Jedno dziecko może nie mówić w ogóle, inne rozmawia tylko z pewnymi ludźmi i w pewnych, określonych sytuacjach.
Na temat mutyzmu świadomość społeczna, w tym wiedza nauczycieli, jest dość niska. Nie prowadzi się w Polsce badań, więc nie jest znana skala tego zjawiska. 
Wyróżniono 3 rodzaje mutyzmu: selektywny-kiedy dziecko rozmawia wyłącznie z wybranymi osobami; selektywno-sytuacyjny, który dotyczy niemówienia w określonych miejscach-szkoła, przedszkole oraz całkowity, zwany histerycznym, gdy dziecko nie mówi wcale. Mutyzm często mylony jest z nieśmiałością, ale nieśmiałością wcale nie jest!! Dzieci z mutyzmem wymagają wsparcia i pomocy nie tylko ze strony nauczycieli, lecz także powinny być objęte specjalistyczną terapią psychologiczną, nastawioną głównie na eliminację zarówno objawów, jak i niekorzystnych czynników środowiskowych.
Jeśli chcecie Państwo dowiedzieć się więcej odsyłamy do grudniowego (2016) wydania "Głosu Pedagogicznego". Polecamy!!

 

 

 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna     
Plac Zamkowy 2
    
      64-130 Rydzyna     
tel.
655 38 00 55     
e-mail:
powiatowapppleszno@onet.pl     

 

projekt i wykonanie IMAGO